Obec Uhlířov
obec Uhlířov

"Oprava pláště budovy obecního úřadu"

l

Projekt "Oprava pláště budovy obecního úřadu v Uhlířově"

Financováno z části z rozpočtu Moravskoslezského kraje z progamu Podpory obnovy  a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

 

Před realizacíPo realizaciPřed realizacíPo realizaciPřed realizacíPo realizaci

Projekt řešil opravu pláště budovy  včetně výměny dvou stávajících okenních otvorů a opravu odvětraného soklu budovy s č. p. 55 v obci Uhlířov.  Budova plní funkci obecního úřadu, hasičské zbrojnice a knihovny se společenským prostorem pro jednání spolků a konání různých školení s aktuálními tématy.

Cílem nezbytné opravy budovy bylo zajistit bezpečnost občanů, zatraktivnit prostředí a zvýšit estetickou hodnotu budovy v obci Uhlířov. Oprava pláště budovy byla nezbytně nutná pro zajištění bezpečnosti chodců, neboť díky vzlínavosti povrchové vody a chybějící izolaci byla omítka zavlhlá, na fasádě byly četné praskliny a nerovnosti a docházelo tímto k odlupování a padání omítky na chodník. Rovněž nosné prvky soklu byly značně zasaženy korozí, což mělo za následek havarijní stav soklu, úlomky padající na chodník a tvořící tak překážku pro procházející. 

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Czech POINT

Czech POINT

Evropská databanka

e-zakázky

Registr smluv

ilustrační foto