Obec Uhlířov
obec Uhlířov

Informace o zpracování osobních údajů dle 101/2000 Sb

Informace o zpracování osobních údajů Obecním úřadem Uhlířov


Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Odkazy:

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů:  http://zakony.centrum.cz/zakon-o-ochrane-osobnich-udaju/

Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů:
https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-archivnictvi-a-spisove-sluzbe-a-o-zmene-nekterych-zakonu/

Obecní úřad Uhlířov provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona:

 

Evidence poskytnutých finančních příspěvků

 • Účel zpracování: vyřizování žádostí o dary a dotace
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: podavatelé žádostí o dary a dotace
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Uhlířov
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Volební seznamy

 • Účel zpracování: seznamy voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: oprávnění voliči
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Uhlířov
 • Doba uchování: stále – stálý seznam je aktualizován průběžně

Okrskové volební komise

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové okrskových volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Uhlířov
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Uhlířov
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Trvalý pobyt

 • Účel zpracování: evidence, přihlášení, odhlášení, změny a zrušení trvalého pobytu, nahlášení, změny a zrušení doručovací adresy
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby mající trvalý pobyt v obci Uhlířov nebo přihlašující se k trvalému pobytu na území obce Uhlířov, oznamovatelé
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Uhlířov, žadatelé, Ministerstvo vnitra ČR, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Přestupky

 • Účel zpracování: přestupkové řízení
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení, svědci, oznamovatelé
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Uhlířov, soudy, Policie ČR, pojišťovn
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Správa daní a poplatků

 • Účel zpracování: postup ve věcech dle zákona o správě daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů: poplatník
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Uhlířov
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Údaje o členech Jednotky sboru dobrovolných hasičů Uhlířov

 • Účel zpracování: povinnost ze zákona, výkon činnosti při zásahu v rámci požární ochrany, pojištění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje (zdravotní stav)
 • Kategorie subjektu údajů: členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Uhlířov
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Uhlířov, pojišťovna
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Stížnosti, podněty, petice

 • Účel zpracování: vyřizování stížností, podnětů a petic
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: podavatelé stížností, podnětů, petic
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Uhlířov, Policie a jiný orgán, kam je podání podstoupeno
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Podporujeme Přemečka Ulmana.

Svatby v kulturním domě

výzdoba
Informace ke  svatbám  v místním kulturním
domě naleznete zde:

pronajem-kulturniho-domu/

http://www.facebook.com/
KDUhlirov

kulturní dům

 

 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Czech POINT

Czech POINT

Evropská databanka

e-zakázky

Registr smluv

ilustrační foto