Obec Uhlířov
obec Uhlířov

Obec

Historie obce

Obraz

Příhodná poloha Uhlířova i ojedinělé archeologické nálezy z katastru obce svědčí o tom, že se zde lidé pohybovali již v nejstaších dobách. První zachovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1389, kdy byla ves lénem olomouckého biskupství v tzv. keřkovském obvodu.

Osudy obce byly po dlouhou dobu úzce spojeny se sousedním Slavkovem. Je pravděpodobné, že Uhlířov vznikl jako osada Slavkova. Tuto domněnku potvrzuje i skutečnost, že obec není na rozdíl od okolních vsí pojmenována po žádném zakladateli, stejně jako fakt, že zde do roku 1660 neexistovalo šlechtické sídlo. Název vsi je s největší pravděpodobností odvozen od uhlířů, kteří zde vyráběli dřevěné uhlí.

V roce 1861 byla v Uhlířově postavena první školní budova. Škola však byla pouze pobočkou školy štáblovické. Teprve roku 1883 byla v obci úředně zřízena samostatná jednotřídka. Jejím prvním učitelem se stal František Miroslav Juchelka, místní buditel a významný osvětový pracovník. V roce 1992 mu byla odhalena pamětní deska na místním hřbitově. Roku 1974 byla místní škola zrušena, školní budova upravena pro celodenní provoz mateřské školy.

Roku 1871 byla v Uhlířově vystavěna kaple svatého Antonína Paduánského. Podle tradice stála na jejím místě původně sýpka, vedle níž se pod dřevěným přístřeškem nacházela stará zvonice se sochou sv. Antonína. V době druhé svět. války byla kaple zcela zničena. V roce 2000 byla vybudována nová kaple, Kaple sv. Antonína.

Pro období druhé poloviny 19. stol je typický rozmach spolkového života. Nejstarším uhlířovským spolkem se stal sbor dobrovolných hasičů založený roku 1892. V roce 1909 byl založen čtenářsko-ochotnický spolek Havlíček. V roce 1930 byla založena tělocvičná jednota Sokol. Poválečné budování „lepších zítřků“ utlumilo čilou činnost spolků.

Aktivní návrat k činnosti zaznamenal rok 1989. Spolky ( SDH a ČČK) organizují kulturní a společenský život během celého roku. K tradičním akcím patří plesy, „vodění medvěda“, sportovní turnaje v kopané a nohejbalu, vánoční turnaj ve stolním tenisu, kácení máje, dodržování vánočních a velikonočních lidových zvyků a obyčejů, koncerty, zájezdy, rozloučení broučků s létem, malířské soutěže, ap.

Období druhé světové války přineslo obci velké utrpení. Zahynulo mnoho občanů v koncentračním táboře a během osvobozovacích bojů. Obec byla ze tři čtvrtin zničena. Tyto události připomíná občanům pomník padlých na návsi, který stojí na místě dřívější kaple.

V poválečném období si občané vlastnoručně opravili sál, postavili prodejnu smíšeného zboží, vystavěli veřejný vodovod.
Po roce 1989 se výrazně zlepšil vzhled obce. Mimo jiné byla zrekonstruována budova obecního úřadu, přistavěn a opraven kulturní dům, opravena rozvodná síť nízkého napětí, telefonní síť a místní komunikace. Důležitým počinem je také plynofikace obce, výstavba sportovního a dětského hřiště, výsadby biokoridoru. Obci byly v roce 1997 uděleny nové obecní symboly a je držitelem tří stuh - zlaté, bílé a oranžové stuhy. Zlatá stuha byla udělena obci za vítězství v regionálním kole soutěže Vesnice roku 1996 v regionu Ostrava a bílá stuha za práci s mládeži - rok 2003. Oranžovou stuhu obdržela obec v roce 2014 za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Uhlířov se rozkládá asi 7 km jihozápadně od města Opavy na pahorcích mírně zvlněné krajiny Opavské pahorkatiny v nadmořské výšce 298 m. Uhlířovem prochází páteřní komunikace II. třídy z Opavy do Vítkova. Vlaková zastávka Štáblovský mlýnek je vzdálená asi 1km od obce. Spojení s okresním městem je zajištěno linkovými autobusy.

Katastrální výměra obce činí 374 ha. Na katastru obce jsou dva rybníky tzv. Přední a Zadní, které spojuje Uhlířovský potok, jež se vlévá do řeky Hvozdnice. O rybníky pečuje Český rybářský svaz. Lesy v okolí obce jsou smíšené a je zde možnost sběru hub a lesních plodů. V severní části katastru obce navazují lesy na přírodní rezervaci Hvozdnice. Tato lokalita je příhodným místem k celoročním vycházkám do přírody.
Obec má jen malý počet obyvatel, v současnosti se jejich počet pohybuje okolo 400. Přestože si uchovává vesnický charakter, prezentuje se poměrně dobrou vybaveností.
Obec je plynofikována, má vodovod, opravené rozvody nízkého napětí. Od roku 2009 je v obci vybudována nová kanalizace a čistírna odpadních vod, na kterou jsou napojeni všechny domácnosti. V obci je mateřská škola, knihovna, farma živočišné výroby a autodoprava Prejda. V rámci Programu obnovy venkova obec opravila  kulturní  dům,  budovu  obecního  úřadu  a  hasičské  zbrojnice.  V roce 2019 byla v rámci poskytnuté dotace provedena rekonstrukce veřejného osvětlení na úspornější verzi a budova obecního úřadu se dočkala nové fasády. V témže roce byla po dlouhých letech šetření zbudována vedle současného KD nová pergola a zděný letní výčep, který je využíván jak pro pořádání soukromých či obecních akcí, tak také jako místní hospůdka.

Kromě již zmíněných budov jsou dalšími významnými budovami hasičská zbrojnice, sýpka. Ze služeb to je Pneuservis autodoprava Prejda. Obec zůstává vsi zemědělskou. V jejím katastru je velká farma živočišné výroby zaměřená na chov skotu. 

Lékařská služba provozuje svou činnost v Oticích (asi 3 km). Komunikace mezi občany a obcí probíhá pomocí místního rozhlasu, zpravodaje a úřední desky.

Podporujeme Přemečka Ulmana.

Svatby v kulturním domě

výzdoba
Informace ke  svatbám  v místním kulturním
domě naleznete zde:

pronajem-kulturniho-domu/

http://www.facebook.com/
KDUhlirov

kulturní dům

 

 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Czech POINT

Czech POINT

Evropská databanka

e-zakázky

Registr smluv

ilustrační foto