Obec Uhlířov
obec Uhlířov

Obec

Historie obce

Obraz

Příhodná poloha Uhlířova i ojedinělé archeologické nálezy z katastru obce svědčí o tom, že se zde lidé pohybovali již v nejstaších dobách. První zachovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1389, kdy byla ves lénem olomouckého biskupství v tzv. keřkovském obvodu.

Osudy obce byly po dlouhou dobu úzce spojeny se sousedním Slavkovem. Je pravděpodobné, že Uhlířov vznikl jako osada Slavkova. Tuto domněnku potvrzuje i skutečnost, že obec není na rozdíl od okolních vsí pojmenována po žádném zakladateli, stejně jako fakt, že zde do roku 1660 neexistovalo šlechtické sídlo. Název vsi je s největší pravděpodobností odvozen od uhlířů, kteří zde vyráběli dřevěné uhlí.

V roce 1861 byla v Uhlířově postavena první školní budova. Škola však byla pouze pobočkou školy štáblovické. Teprve roku 1883 byla v obci úředně zřízena samostatná jednotřídka. Jejím prvním učitelem se stal František Miroslav Juchelka, místní buditel a významný osvětový pracovník. V roce 1992 mu byla odhalena pamětní deska na místním hřbitově. Roku 1974 byla místní škola zrušena, školní budova upravena pro celodenní provoz mateřské školy.

Roku 1871 byla v Uhlířově vystavěna kaple svatého Antonína Paduánského. Podle tradice stála na jejím místě původně sýpka, vedle níž se pod dřevěným přístřeškem nacházela stará zvonice se sochou sv. Antonína. V době druhé svět. války byla kaple zcela zničena. V současné době probíhá výstavba nové kaple.

Pro období druhé poloviny 19. stol je typický rozmach spolkového života. Nejstarším uhlířovským spolkem se stal sbor dobrovolných hasičů založený roku 1892. V roce 1909 byl založen čtenářsko-ochotnický spolek Havlíček. V roce 1930 byla založena tělocvičná jednota Sokol. Poválečné budování „ lepších zítřků“ utlumilo čilou činnost spolků.

Aktivní návrat k činnosti zaznamenal rok 1989. Spolky ( SDH a ČČK) organizují kulturní a společenský život během celého roku. K tradičním akcím patří plesy, „vodění medvěda“, sportovní turnaje v kopané a nohejbalu, vánoční turnaj ve stolním tenisu, kácení máje, dodržování vánočních a velikonočních lidových zvyků a obyčejů, koncerty, zájezdy, rozloučení broučků s létem, malířské soutěže, ap.

Období druhé světové války přineslo obci velké utrpení. Zahynulo mnoho občanů v koncentračním táboře a během osvobozovacích bojů. Obec byla ze tři čtvrtin zničena. Tyto události připomíná občanům pomník padlých na návsi, který stojí na místě dřívější kaple.

V poválečném období si občané vlastnoručně opravili sál, postavili prodejnu smíšeného zboží, vystavěli veřejný vodovod.
Po roce 1989 se výrazně zlepšil vzhled obce. Mimo jiné byla zrekonstruována budova obecního úřadu, přistavěn a opraven kulturní dům, opravena rozvodná síť nízkého napětí, telefonní síť a místní komunikace. Důležitým počinem je také plynofikace obce, výstavba sportovního a dětského hřiště, výsadby biokoridoru. Obci byly v roce 1997 uděleny nové obecní symboly a je držitelem dvou stuh - zlaté a bílé stuhy. Zlatá stuha byla udělena obci za vítězství v regionálním kole soutěže Vesnice roku1996 v regionu Ostrava a bílá stuha za práci s mládeži - rok 2003.

Uhlířov se rozkládá asi 7 km jihozápadně od města Opavy na pahorcích mírně zvlněné krajiny Opavské pahorkatiny v nadmořské výšce 298 m. Uhlířovem prochází páteřní komunikace II. třídy z Opavy do Vítkova. Vlaková zastávka Štáblovský mlýnek je vzdálená asi 1km od obce. Spojení s okresním městem je zajištěno linkovými autobusy.

Katastrální výměra obce činí 374 ha. Na katastru obce jsou dva rybníky tzv. Přední a Zadní, které spojuje Uhlířovský potok ,jež se vlévá do řeky Hvozdnice. O rybníky pečuje Český rybářský svaz. Lesy v okolí obce jsou smíšené a je zde možnost sběru hub a lesních plodů. V severní části katastru obce navazují lesy na přírodní rezervaci Hvozdnice. Tato lokalita je příhodným místem k celoročním vycházkám do přírody.
Obec má jen malý počet obyvatel 355. Přestože si uchovává vesnický charakter, prezentuje se poměrně dobrou vybaveností. Máme zajištěnu dodávku pitné vody, elektrické energie, je ukončena plošná plynofikace. Připravujeme výstavbu čistírny odpadních vod.

Kromě již zmíněných budov jsou dalšími významnými budovami hasičská zbrojnice, prodejna a  pohostinství Jednoty, sýpka. Ze služeb to je Pneuservis Prejda, brašnářství a autodoprava. Obec zůstává vsi zemědělskou. V jejím katastru je velká farma živočišné výroby zaměřená na chov skotu.

Lékařská služba provozuje svou činnost v Oticích (asi 3 km). Komunikace mezi občany a obcí probíhá pomocí místního rozhlasu, zpravodaje a úřední desky.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
1
29
1
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Czech POINT

Czech POINT

Evropská databanka

e-zakázky