Obec Uhlířov
obec Uhlířov

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Uhlířov č. 21/2022

Usnesení   z jednání Zastupitelstva obce Uhlířov č. 21/2022

 konaného dne 21. června 2022

Usnesení 1/21

Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání zastupitelstva.

 

Usnesení 2/21

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele pana Zdeňka Martínka a ověřovatelé zápisu pana Víta Procházku a Lumíra Prejdu.

 

Usnesení 3/21

Zastupitelstvo obce schvaluje složení návrhové komise v tomto složení: Šárka Pavelková, Vít Procházka.

 

Usnesení 4/21

Zastupitelstvo obce Uhlířov schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021.

 

Usnesení 5/21

Zastupitelstvo obce Uhlířov schvaluje účetní závěrky za rok 2021.

 

Usnesení 6/21

Zastupitelstvo obce Uhlířov vydává obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Usnesení 7/21

Zastupitelstvo obce Uhlířov vydává obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Uhlířov.

 

Usnesení 8/21

Zastupitelstvo obce Uhlířov vydává obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Uhlířov.  

 

Usnesení 9/21

Zastupitelstvo obce Uhlířov schvaluje členství Obce Uhlířov ve společnosti ENERKOM Opavsko, z.s. 

 

Usnesení 10/21

Zastupitelstvo obce Uhlířov požaduje, aby připojení lokality pro výstavbu RD splňovalo všechny zákonem stanovené parametry jak pro napojení, tak šířku  a nesouhlasí připojit lokalitu jako sousední pozemek.

 

Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í:

  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění usnesení č. 20.
  2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 4 pro rok 2022.
  3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Požární řád Obce Uhlířov.
  4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí záležitost DSO Hvozdnice.
  5. ZO bere na vědomí informace OÚ.

 

V Uhlířově  22.6.2022

 

 

 

 

……………………………………                        …………………………………………..

           Jiří Švendt- starosta                                             Zdeněk Martínek- místostarosta  

 

      

 

      

………………………………………                       …………………………………………..

      Lumír Prejda - ověřovatel                                               Vít Procházka - ověřovatel

Datum sejmutí: 23. 12. 2022 Zodpovídá: Správce Webu Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
1
22 23 24 25
1
26
1
27 28 29 30 1 2 3

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Czech POINT

Czech POINT

Evropská databanka

e-zakázky