Obec Uhlířov
obec Uhlířov

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Uhlířov č. 20/2022

Usnesení   z jednání Zastupitelstva obce Uhlířov č. 20/2022

 konaného dne 19. května 2022

Usnesení 1/20

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva.

 

Usnesení 2/20

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele pana Zdeňka Martínka a ověřovatelé zápisu pana Víta Procházku a Lumíra Prejdu.

 

Usnesení 3/20

Zastupitelstvo obce schvaluje složení návrhové komise v tomto složení: Šárka Pavelková, Vít Procházka.

 

Usnesení 4/20

Zastupitelstvo obce Uhlířov schvaluje jako zhotovitele podlah firmu ALL Podlahy  dle předloženého zápisu a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.

 

Usnesení 5/20

Zastupitelstvo obce Uhlířov ukládá starostovi zjistit možnosti a podmínky vybudování nového kolumbária.

 

 

Usnesení 6/20

Zastupitelstvo obce Uhlířov schvaluje ponechání veřejného rozhlasu v původním stavu a konzultovat upgrade ústředny. Dále zdokonalovat informovaní občanů alternativními metodami jako mail a aplikace.

 

Usnesení 7/20

Zastupitelstvo obce Uhlířov nesouhlasí s vybudováním zahrádkářské kolonie na parcele 298/13 k.ú. Uhlířov.

 

Usnesení 8/20

Zastupitelstvo obce Uhlířov pověřuje starostu ke svolání schůzky i s ostatními majiteli pozemků, aby mohlo dojít k vybudování plno hodné komunikace pro budoucí výstavbu RD.

 

Usnesení 9/20

Zastupitelstvo obce Uhlířov schvaluje nový ceník práce v lese od 20.5.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í:

  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění usnesení č. 19.
  2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 1, 2 a 3 pro rok 2022.
  3. Zastupitelstvo obce Uhlířov bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.
  4. ZO bere na vědomí informace OÚ.

 

 

 

V Uhlířově  23.5.2022

 

 

 

 

……………………………………                        …………………………………………..

           Jiří Švendt- starosta                                             Zdeněk Martínek- místostarosta  

 

      

 

      

………………………………………                       …………………………………………..

      Lumír Prejda - ověřovatel                                               Vít Procházka - ověřovatel

Datum sejmutí: 30. 11. 2022 Zodpovídá: Správce Webu Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
1
22 23 24 25
1
26
1
27 28 29 30 1 2 3

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Czech POINT

Czech POINT

Evropská databanka

e-zakázky