Pokud máte zájem o odebírání aktuálních informací z obecního úřadu prostřednictvím
e-mailu, zaregistrujte se níže vložením svého
e-mailu do kolonky
"Váš e-mail". 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

 

Svatby

v kulturním domě

Svatby v kulturním domě

Informace ke svatbám

v místním kulturním

domě naleznete zde
:

pronajem-kulturniho-domu/

 

http://www.facebook.com/KDUhlirov

KD

 

Jsme členy mikroregionu:

Mikroregion Hvozdnice

 

Reportáž z 2. Setkání

Mikroregionu

 

Czech POINT

 

e-zakázky

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání ZO Uhlířov č. 21/2018 konaného dne 10. května 2018

Usnesení   z jednání Zastupitelstva obce Uhlířov č. 21/2018

 konaného dne 10. Května 2018 

Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e:

 

Usnesení  1/21

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva.

 

Usnesení  2/21

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele pana Zdeňka Martínka a ověřovatelé zápisu pana Lumíra Prejdu a Jiřího Muroně.

 

Usnesení  3/21

Zastupitelstvo obce schvaluje složení návrhové komise v tomto složení: Vít Procházka, Ondřej Martínek.

 

Usnesení  5/21

Zastupitelstvo obce Uhlířov schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad.

 

Usnesení č. 6/21

Zastupitelstvo obce Uhlířov schvaluje účetní závěrky za rok 2017 bez výhrad.

 

Usnesení č. 7/21

Zastupitelstvo obce Uhlířov schvaluje inventarizační zprávu za rok 2017 bez výhrad.

 

Usnesení č. 8/21

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby obec Uhlířov vstoupila do projektu centra sdílených služeb a schvaluje členský příspěvek do maximální výše 100 Kč/občana.

 

Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í:

  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění usnesení č. 20 ze dne 28. Února 2018
  2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 1, 2 a 3 pro rok 2018.
  3. Zastupitelstvo obce Uhlířov bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad.
  4. ZO bere na vědomí informace DSO Hvozdnice
  5. ZO bere na vědomí informace OÚ.

Zastupitelstvo obce   vydává:

Usnesení č. 4/21

Zastupitelstvo obce Uhlířov vydává nařízení obce Uhlířov o zákazu podomního a pochůzkového prodeje, nabízení služeb a stanovení míst pro prodej mimo stále provozovny na území obce Uhlířov.

 

V Uhlířově  11.5.2018

 

……………………………………                        …………………………………………..

Jiří Švendt - starosta                                           Zdeněk Martínek-          místostarosta  

 

                                        

………………………………………                       …………………………………………..

      Vít Procházka - ověřovatel                                             Lumír Prejda - ověřovatel

Vyvěšeno: 11. 5. 2018

Datum sejmutí: 27. 5. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět