Pokud máte zájem o odebírání aktuálních informací z obecního úřadu prostřednictvím
e-mailu, zaregistrujte se níže vložením svého
e-mailu do kolonky
"Váš e-mail". 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

 

Svatby

v kulturním domě

Svatby v kulturním domě

Informace ke svatbám

v místním kulturním

domě naleznete zde
:

pronajem-kulturniho-domu/

 

http://www.facebook.com/KDUhlirov

KD

 

Jsme členy mikroregionu:

Mikroregion Hvozdnice

 

Reportáž z 2. Setkání

Mikroregionu

 

Czech POINT

 

e-zakázky

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání ZO Uhlířov č. 17/2017 konaného dne 5. září 2017

Usnesení   z jednání Zastupitelstva obce Uhlířov č. 17/2017

 konaného dne 5. Září 2017 

Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e:

Usnesení  1/17

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva.

 

Usnesení  2/17

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Barboru Ulmanovou a ověřovatelé zápisu pana Lumíra Prejdu a Jiřího Muroně.

 

Usnesení  3/17

Zastupitelstvo obce schvaluje složení návrhové komise v tomto složení: Ondřej Martínek, Vít Procházka.

 

Usnesení  4/17

Zastupitelstvo obce Uhlířov schvaluje od 1. 1. 2018 cenu stočného na 33 Kč/m3.

 

Usnesení  5/17

Zastupitelstvo obce Uhlířov schvaluje nový ceník palivového dříví.

 

Usnesení č. 6/17

Zastupitelstvo obce Uhlířov schvaluje nájemní smlouvu s mysliveckým spolkem Štáblovice – Uhlířov.

 

Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í:

  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění usnesení č. 16 ze dne 6.Června 2017
  2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 5 pro rok 2017.
  3. ZO bere na vědomí informace OÚ.

 

Zastupitelstvo obce   ukládá:

Zastupitelstvo obce Uhlířov ukládá starostovi oslovit odborníky na problematiku územního plánování a následně svolat všechny vlastníky pozemků v US2 a danou problematiku s nimi probrat a písemně si nechat potvrdit, že byli seznámeni s možnými důsledky zrušení/ponechání US.

 

 

 

V Uhlířově  11.9.2017

 

 

 

……………………………………                        …………………………………………..

      Jiří Švendt   - starosta                                     Zdeněk Martínek - místostarosta

 

             

                                                   

………………………………………                       …………………………………………..

      Jiří Muroň - ověřovatel                                             Lumír Prejda - ověřovatel

Vyvěšeno: 11. 9. 2017

Datum sejmutí: 27. 9. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět