Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
 
1. Název
Obec Uhlířov
2. Důvod a způsob 
   založení

Obec Uhlířov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.


Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 

 
3. Organizační struktura
Samospráva
Zastupitelstvo má 7 členů
Jiří Švendt – starosta
Ing. Zdeněk Martínek – místostarosta
 
Kontrolní výbor:
Lumír Prejda - předseda
Vít Procházka - člen
Barbora Ulmanová – člen
 
Finanční výbor:                                                            
Jiří Muroň - předseda
Blažena Montagová - člen                                      
Ing. Ludmila Domesová – člen
 
Kulturní výbor:       
Barbora Ulmanová - předseda                                         
Pavla Kořistková- člen
Šárka Pavelková- člen                                           
 
Výbor pro seniory a občanské záležitosti:
Vít Procházka - předseda 
Jan Vavrečka - člen                                                     
Jarmila Tichá – člen
Lenka Martínková - člen
Šárka Pavelková - člen
4. Kontaktní spojení
Obecní úřad Uhlířov
Uhlířov 55
747 84 Uhlířov
 
 
Telefon:+420 739 548 306

E-mail: obec@uhlirov.cz
Internetové stránky:www.uhlirov.cz
4.1.Kontaktní poštovní  
     adresa
Obecní úřad Uhlířov
Uhlířov 55
747 84 
4.2.Adresa úřadovny
     pro osobní návštěvu
Obecní úřad Uhlířov
Uhlířov 55
747 84 
4.3. Úřední hodiny
Úterý:      8:00   -  12:00
              13:00  -  17:00   
Čtvrtek:    8:00   -  12:00
              13:00   -  17:00
 
4.4. telefonní čísla
Kancelář
Tel: +420 739 548 306
 
 
Kancelář starosty
Mobil: +420 607 503 858
 
4.6. Adresa internetové
      stránky
4.7 Adresa e-podatelny
 
4.8. Další elektronické
     adresy
Banka CREDITAS a.s.
 
číslo účtu/kód banky: 101037515/2250
6. IČ
00635421
7. DIČ
CZ00635421
8. Dokumenty
 
8.1. Seznamy hlavních 
      dokumentů
8.2. Rozpočet
Rozpočet na rok 2018    2018
Rozpočet na rok 2017    2017
Rozpočet na rok 2016    2016
Rozpočet na rok 2015    2015
Rozpočet na rok 2014    2014
Rozpočet na rok 2013    2013
Rozpočet na rok 2012    2012
Rozpočet na rok 2011    2011
Rozpočet na rok 2010    2010
Rozpočet na rok 2009    2009
Rozpočet na rok 2008    2008
Rozpočet na rok 2007    2007
Rozpočet na rok 2006    2006
9. Žádosti o informace
 
10. Příjem žádostí
     a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Popisy postupů –
     návody pro řešení
     životních situací
Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Uhlířov
14.Předpisy
 
14.1. Nejdůležitější
       používané předpisy
14.2. Vydané právní
        předpisy
Obec Uhlířov vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.           
15. Úhrady za poskytování
     informací
 
15.1. Sazebník úhrad za
        poskytování
        informací
  
       Sazebník správních  poplatků za úřední úkony
       Sazebník-zelený odpad
 
 
 
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde
15.2 Usnesení nadřízeného
      orgánu o výši úhrad
      za poskytnutí
      informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16.Licenční smlouvy
 
16.1. Vzory licenčních
        smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
16.1 Výhradní licence
V současné době nejsou obcí Uhlířov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva
     podle zákona č. 
     106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016 
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005