Pokud máte zájem o odebírání aktuálních informací z obecního úřadu prostřednictvím
e-mailu, zaregistrujte se níže vložením svého
e-mailu do kolonky
"Váš e-mail". 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

 

Svatby

v kulturním domě

Svatby v kulturním domě

Informace ke svatbám

v místním kulturním

domě naleznete zde
:

pronajem-kulturniho-domu/

 

http://www.facebook.com/KDUhlirov

KD

 

Jsme členy mikroregionu:

Mikroregion Hvozdnice

 

Reportáž z 2. Setkání

Mikroregionu

 

Czech POINT

 

e-zakázky

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Mateřská škola dnes

školka


4. března 2010 v 17:20
V současné době naši mateřskou školu navštěvuje 21 dětí, z toho je 8 dětí z vedlejší vesnice Mikolajice. S dětmi pracují 2 učitelky a 1 správní zaměstnankyně.


Dlouhodobá koncepce (Charakteristika programu)

Dlouhodobá koncepce navazuje na cíle a aktivity uskutečňované dosud na školách, připravuje děti pro život. Snahou je, aby přirozenou výchovou a našim příkladem se děti stávaly samostatnými a zdravě sebevědomými se základy k celoživotnímu vzdělávání.


Vychází z cílů předškolního vzdělávání, formulovaných ve Školském zákoně:


a) Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení


b) Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost


c) Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.


Tyto cíle - rozvojový, hodnotový, postojový - naplňují učitelky při řízených a plánovaných, ale i při veškerých běžných činnostech i v situacích, které vzniknou neplánovaně a spontánně.


Styl práce pedagogů se projevuje empatickou a vstřícnou komunikací s dětmi. Učitelka dovede naslouchat, s dětmi nemanipuluje, zbytečně děti neorganizuje z obavy z časových prostojů.


Cíle předškolního vzdělávání
Současná koncepce je stanovena tak, aby v návaznosti na současné trendy ve vzdělávání odpovídala cílům a záměrům předškolního vzdělávání a aby respektovala věk, předpoklady a zkušenosti dětí, jejich současné i budoucí potřeby a stejně tak i prostředí a možnosti mateřské školy.


Směřujeme:
- k výchově ke zdravému životnímu stylu


- k připravenosti vstupu do základní školy


- k rozvoji sociálně-kulturních postojů


Toto bude realizováno průběžnými a dílčími vzdělávacími cíli z oblastí:


Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho psychika
Dítě a ten druhý
Dítě a společnost
Dítě a svět


Průběžné cíle


a) Dodržování základních společenských norem


b) Sebeobsluha a hygiena


c) Pravidla bezpečnosti


Obsah předškolního vzdělávání
Projekt, jímž bude vize naplňována, jsme nazvali "OBJEVUJEME SVĚT".


Zaměření projektu navazuje na cíle a aktivity uskutečňované dosud na mateřské škole. Navíc v něm jsou zakomponovány prvky z programů "Zdravá mateřská škola" a "Začít spolu".


Projekt "Objevujeme svět" je rozpracován do integrovaných bloků:


1. Září HURÁ DO ŠKOLKY


2. Říjen PODZIMNÍ PROMĚNY


3. Listopad ČLOVĚK


4. Prosinec POHÁDKOVÝ SVĚT VÁNOC


5. Leden CO PŘINÁŠÍ ZIMA


6. Únor SVĚT KOLEM NÁS


7. Březen CO UMÍ SLUNCE


8. Duben NAŠE KRÁSNÁ PLANETA ZEMĚ


9. Květen SVÁTEK MAMINEK, JSME O ROK STARŠÍ


10. Červen TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY